Trener

Instruks for trenere i HK Landsås

Trenerens hovedoppgave er å trene spillerne slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at HK Landsås står for bredde og miljø (vi har plass til alle).

Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. (Viktig for laget og spilleren).

Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i HK Landsås. (Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser både for trener og spiller).

Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen.

Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek (alvoret kommer tidsnok. Jfr. Barneidrettens intensjoner).
På lag tom. J/G 12 skal alle få spille kamper. Innsats = prestasjon.

Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen og godkjennes av styret.
Det skal være minst 3 foreldre eller voksne med og overnatte med laget. (turneringer borte.

Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille isportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det er ser ryddig ut. (Samling rett etter kamp er positivt).

Alle overganger skal godkjennes av sportslig leder i styret. Treneren skal tilbys kurs og møter bestemt av styret, samt andre miljømessige tiltak.

Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 12 år og eldre.

Ved nære samtaler med spiller skal det alltid være 1 person sammen med trener i lukkede rom. Alternativ dør åpen slik at det er innsyn til trener og spiller.

Hvis trener oppdager uønsket adferd eller blir fortalt om situasjoner som bør belyses plikter trener å ta kontakt med styrets leder for videre vurdering av saken. Dette innebærer 100 % konfidensialitet.

Styret i HK Landsås