NT NHF Fair play NY uten bakgrunn 2

Respekt og FairPlay

Håndballklubben Landsås stiller seg bak arbeidet som gjøres i regi av NHF i samarbeid med Norsk Tipping.

FairPlay handler om respekt på tre områder:

1) Respekt for dommeren:

Vi i Håndballklubben Landsås skal være med på å styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen på alle nivåer.

– Uten dommer, ingen kamp
– Du er voksen, jeg er ung
– Det er dine barn jeg hjelper

Vis respekt for dommeren

2) Respekt på banen: 

Vi i Håndballklubben Landsås skal arbeide for at spillere, trenere, lagledere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. 7

3) Respekt i hallen:

Vi i Håndballklubben Landsås skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører

Håndballens visjoner, tre hovedbærebjelker:

  • Begeistring
  • Innsatsvilje
  • Respekt og fair play

Til sammen 
utgjør disse verdiene et solid grunnlag for å kunne legge til rette for håndball på alle nivåer i et miljø man er trygg på. Dersom disse verdiene etterleves vil norsk håndball bety en tilværelse det går an å være stolt av, like mye over det sportslige nivået som den sosiale biten, som har med trivsel og harmoni og gjøre.

Det sies at kreativitet
er avhengig av harmoni, og harmoni er avhengig av en del menneskelige forutsetninger som skal ligge til grunn for den begeistringen og innsatsviljen det snakkes om innledningsvis. Dette betyr en gjensidig avhengighet begrepene i mellom –  men kort fortalt betyr det at du mestrer og forbedrer deg hvis du trives.

Foreldrevettregler: