På reise med laget

På reise med laget 1 1

Informasjon vedr. bestilling av transport i HK Landsås

Lagledere (Oppmenn) skal foreta ei bestilling av transport for sitt lag ved bortekamper i seriesammenheng.

 • Denne bestillingen bør senest være foretatt til klubbens transportansvarlig ei uke før turen skal finne sted. Her må det fremkomme antall over de som skal reise, spillere og voksne.
 • Tidspunkt for ønsket avreise oppgis i likhet med kamptidspunkt og sted, og justeres mot transportør.
 • I tillegg må reiseleder på laget være påført med både navn og mobiltlf.nr.
 • Alle spillere og reisende i lag med laget skal være påført ei navneliste. Denne må senest være oversendt transportansvarlig kvelden før avreise. Eventuelle justeringer etter dette meldes over SMS/ email til transportansvarlig.
 • For bestilling av overnatting vil transportansvarlig sende oversikt over mulige overnattingssteder.
 • Transportansvarlig har ansvar for all kommunikasjon med transportselskap, dette gjelder også om reisen kan gjennomføres (værmeldinger o.l.)
  Klubben setter sikkerheten til våre reisende aller først, profesjonelle transportselskap er de som har kompetansen til å vurdere om reisen skal gjennomføres eller ikke. Ingen fra støtteapparat, foreldre eller andre skal ta kontakt med transportselskapet.

Send e-post til: transport@landsas.no

Transportansvarlig

Før reise

 • Transportansvarlig har ansvar for å oppnevne hovedreiseleder og gjøre dette kjent. (gjelder når flere lag er på tur sammen)
 • Transportansvarlig skal ha telefonnummer til hovedreiseleder.

Under reise

 • Ved felles reise og når det benyttes buss(er) skal det velges hovedreiseleder for turen.
 • Hovedreiseleder skal ha telefonnummer til transportansvarlig, klubbleder og sportslig leder.
 • Hovedreiseleder skal ha administrasjon i nært samarbeide med de andre reiselederne ved uventede hendelser.

Reiseleder (en ansvarlig pr. lag)

Før reise

 • Innhente oppdatert telefonliste til alle foreldre/foresatte – medbringes.
 • Navneliste for reisende spillere og voksne skal være medbrakt.
 • Innhente info om evt. spesielle allergier eller sykdommer hos spillere.
 • Innhente info om nødvendige medisineringer av spillere som håndteres selv.
 • Få vite om evt. vegring/redsel hos spillere, f.eks. behov for litt lys i sovesal, redd for å benytte toaletter, vegring for felles dusj etc. etc.

Under reise

 • Påse at alle sitter med setebelte når bussen er under kjøring og at alle forholder seg til selskapets regler.
 • Påse at spillere ikke griser til bussen, og at det ryddes opp ved ankomst.
 • Tar ansvar for sine spillere ved uventede hendelser og rapporterer til hovedreiseleder.
 • Hjelper hovedreiseleder ved behov.
 • Tillat mat/drikke på bussturer er medbrakt matpakke (primært med brødmat, men kjeks er også tillatt) samt medbrakt drikkeflaske med vann eller saft. Bakgrunnen for presiseringen er mindre rot og søppel i buss samt behov for etablering av en enkel og felles praksis som alle kan forholde seg til.

Ved ankomst

 • Skal bo sammen med spillerne.
 • Finne tildelt sove/oppholdsrom og få spillerne plassert.
 • Gjøre seg kjent med nødutganger, rømningsveier og bestemme møtested utendørs som er lett å finne ved brann.
 • Møtestedet skal fysisk gjennomgås sammen med spillerne.
 • Sette seg inn i rutiner ved lokalet og informere spillere.

Ved opphold

 • Påse at det er brannvakt.
 • Se til at alle tar ansvar for sitt reisegods og be spillerne sjekke at ting ikke er glemt igjen.
 • Ha kontroll på egne spillere og se til at bestemmelser overholdes.
 • Sørge for normal orden i lokalet.
 • Lage rutine på hva som gjøres med verdisaker når lokalet forlates.
 • Ved skade skal reiseleder være følgeperson hvis lege/sykhus må oppsøkes.
 • Hvis uventede hendelser inntreffer, sørge for evakuering av lokalet.
 • Ta opptelling av spillere og rapportere til hovedreiseleder.
 • Dersom savnet spiller, informere ansvarlig leder samt redningspersonell. Gi en så korrekt beskrivelse som mulig og annen info som kan være relevant.
 • Reiseleder er kontaktpunkt mellom foreldre/foresatte og klubb.
 • Se til at lokalet forlates i samme stand som ved ankomst.
 • Greit tips: – ta bilde av lokalet ved ankomst.
 • Nulltoleranse vedrørende alkohol eller andre rusmidler.

Spillere

 • Gjøre deg kjent med hvem som er reiseleder og at denne har telefonnummer til dine foreldre/foresatte.
 • Ta ansvar for deg selv og ditt reisegods.
 • Forholde deg til reiseleder med respekt og etterkomme de bestemmelser som gis.
 • Vær flink med korrekt bespisning og hvile.
 • Utførsel av personlig hygiene er spesielt viktig.
 • Vær positiv faktor og ha omsorg for andre under turen.
 • Nulltoleranse vedrørende alkohol eller andre rusmidler.
 • Vær kristisk til fotografering, det er ikke tillatt å offentliggjøre bilder av personer uten deres tillatelse
 • Husk at du er Håndballklubben Landsås sin representant utad.

Ved klubbturneringer

 • Alle retningslinjer som ovenfor. Hovedreiseleder er lagleder (oppmann/kvinne) for det eldste av våre lag som er med på turneringen/turen. Dette er en hovedregel bestemt av styret.
 • Hvis antall spillere/reisende for laget avviker på hhv. tur til kontra tur fra, skal dette også være bestilt i utgangspunktet. Dette fordi antall seter er nøye planlagt mot bestilling av transportmiddel.
 • HVIS uforutsette spørsmål om plass i transport dukker opp MÅ dette avklares med transportansvarlig og/eller hovedreiseleder. Ingen må si ja til å ta med flere uten videre!!
 • Ingen lag må selv ordne tidligere reise/avreise med transportør. Det er kun hovedreiseleder/transportansvarlig som ordner for alle samlet.
 • Hvis ulykker inntreffer, reiseledere, lagledere (oppmenn/kvinner) og trenere som skal ivareta sine spillere og evt. være behjelpelige for andre.

NB! Ved alle utflukter er det alltid en fra styret som er hjemmeværende kontaktperson hvis noe skulle skje. Her kommer det med navnelister inn som en meget viktig faktor.

HUSK VÆR-VARSOM-PLAKAT