NY I KLUBBEN

Har du lyst til å bli med i Håndballklubben Landsås

Steg 1: For å bli medlem i Håndballklubben Landsås må du først opprette deg en bruker på “Min idrett”:

Steg 2: Legge til familiemedlemmer i “Min idrett”

Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel betale for lisenser, medlemsavgifter og treningsavgifter for hele familien i en operasjon. Dette gir også muligheter for at barna etter hvert som de blir eldre kan logge seg på selv og vedlikeholde sine egne kontaktopplysninger. Samtidig vil foreldrene i sin egen profil kunne følge med på om eksempelvis lisensen er betalt

Steg 3: Melde seg inn i Håndballklubben Landsås

Steg 4: Betaling

Steg 5: Avslutte medlemskap

Skulle du oppleve problemer kan du kontakte helpdesk på telefon 03615

Håndballklubben Landsås ønsker alltid nye medlemmer, spillere, dommer og andre frivillige.

Har du lyst til å bidra på andre måter, send epost til oss.