Lagleder

Lagleder (tidligere oppmann/kvinne)

LINK: Veiledning påmelding turneringer, registrering av spillere, trenere og lagleder i Profixio
LINK: Veiledning legge inn spillerstall i TurneringsAdmin (TA), sjekke lisens og lignende
LINK: Instruks betaling av egenandel. (Endring fra sesongen 2019/2020)
LINK: På reise med laget

Lagleder for et lag skal være bindeleddet mellom trenerapparatet, klubben og foreldrene. Lagleder er i motsetning til foreldrekontakten med på sportslig side.

Det skal avholdes minimum 2 foreldremøter i løpet av en sesong. Ett på høsten og ett på våren. Lagleder er ansvarlig for å kalle inn til disse møtene og sende ut saksliste på forkant. Lagleder er ordstyrer på møte og sørger for at det skrives referat i etterkant av møte. Innholdet på et slikt møte vil være avhengig av de ulike lagene. Det bør imidlertid inneholde informasjon fra trener, lagleder og foreldrekontakt, økonomi, ønsker fra foreldrene og andre innkommende saker.

Sørg for valg av: foreldrekontakt, og evt til valgkomite på høstens første møte! Det skal skrives årsrapport fra hvert av lagene før årsmøte. Dette bør skrives av lagleder og trenerne i lag. Årsrapporten skal inneholde: antall spillere, hvem har hvilke roller i laget, mål for sesongen – er de oppnådd eller ikke, hvilken aktivitet har laget hatt i inneværende sesong, forventninger for laget videre og om lagets økonomi. Lagleder videresender meldinger til foreldrene og spillere fra andre aktører i klubben som beskjeder fra styrer, daglig leder, sportslig leder og materialansvarlig etc. Lagleder er ansvarlig for å gi lagets medlemmer beskjed når utstyr skal prøves og sørge for at dette blir bestilt.

Lagleder sørger også for å oppbevare lagets fellesutstyr og bestiller inn nødvendig førstehjelpsutstyr. Dette bestilles hos materialansvarlig. Navn og telefonnummer finner man på Landsås sin hjemmeside. Lagleder sørger for å bestille reiser hos transportansvalig til bortekamper og turneringer. Dette må gjøres senest 14 dager før reisen. Det må da sendes en oversikt over spillere og voksne som skal være med på fellestransporten.

Lagleder melder på laget til turneringer, ansvar for å legge inn spillere, trenere, reiseledere og andre som skal være med på reise/overnatting (når det gjelder “andre” avtales dette med transportansvarlig for sjekk om det er plass på buss)

Lagleder sørger også for å bestille overnatting der det skulle være nødvendig. Andre lag i klubben har sannsynligvis hatt overnattinger på stedet tidligere så det kan være lurt å ta kontakt med andre lagledere. En lagleder skal lage seg en oversikt over lagets spillere med navn, fødselsnummer, pårørende, telefonnummer til pårørende, eventuelle allergier eller medisin behov. Slike lister må være med på turer i tilfelle nødstilfeller. Dersom lagleder ikke er med på tur må hovedreiseleder for laget få en kopi av listen.

Lagleder må ha oversikt over draktsettet å se om det trenges nye drakter eller annet. Lagleder deltar så langt som mulig på seriekamper og ved turneringer. Hos mange lag har lagleder ansvar for førstehjelpsutstyr og er den som går ut på banen dersom en av ungene skader seg. Lagleder sin rolle under kamp er å ivareta spillere på benken. Lagleder sin rolle avklares med trenere og vil kunne variere mellom lag.

Lagleder sørger også for å ha en oversikt over om alle har betalt lisens ved årets sesongstart (fra året de fyller 13 år). Det kan tas ut oversikt fra nettet som oppbevares i førstehjelpskofferten til evt kontroll. Spillere som ikke har betalt lisens, skal IKKE spille.