Foreldrekontakt

Foreldrekontakt

LINK: Instruks for foreldrekontakter ved seriekamp arrangementer
LINK: Arbeidsinstruks for sekretariatet
LINK: Hvis noen spør dere etter overnattingsplass i Harstad, send gjerne denne filen til dem. 

Foreldrekontakten er ment å være et bindeledd mellom foreldre og klubben. Sende ut informasjon fra klubben til foreldrene/foresatte. I hovedsak dreier dette seg om å informere om inntektsbringende tiltak, samt fordele oppgaver laget har ansvar for mellom foreldrene. Det meste av dette gjøres via e-post. Når laget har seriearrangement har foreldrekontakten hovedansvar denne dagen for hallen.

  • Foreldrekontakten er medlem i arrangementskomiteen.
  • Ansvarlig og organisere seriearrangement som laget er har fått tildelt fra arrangementskomiteen. Her er det laget en egen instruks som følges under selve arrangementet. I forkant av arrangementet fordele oppgaver blant lagets foreldre (kafe, billett, sekretariat) selv være hallansvarlig eller delegere oppgaven til andre. Skaffe til veie nøkkel av de som hadde arrangement før dere, samt levere nøkkel videre til neste på listen. Digital kamprapport – LIVE opplæring og brukerveiledning gis av arrangøransvarlig i klubben pr d.d. er det Torhild Andersen . Kassaoppgjør etter arrangementet og sette inn penger på Landsås sin konto.
  • Ved inntektsbringende tiltak (toalettpapir, loddsalg, varetellinger, div. dugnader): Videreformidle informasjon til foreldrene, dele ut og samle inn loddbøker.
  • Kafevakter i hallen på ettermiddager: Informere foreldre og fordele de kafevakter som laget har fått tildelt av arrangementskomiteen.
  • I forkant av Landsås cup, delta på planleggingsmøter. Informere foreldre og fordele de vakter som laget har fått ansvar for under cupen.