For foreldre

Håndballklubben Landsås er en foreldredrevet klubb, med aktivitet tuftet på dugnadsinnsats og at foreldrene stiller opp. Klubben er helt avhengig av foreldreengasjement for å holde hjulene i gang. Alle foreldre har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften.

Foreldreengasjement

Klubben setter pris på og trenger engasjerte foreldre. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta på barnets kamper, men også støtte opp om andre lag i klubben.

Det enkelte lag benytter e-post og/eller egen facebookgruppe i sin kommunikasjon. Det forventes at foreldrene jevnlig sjekker e-post og lagets og klubbens facebookside for å holde seg oppdatert. Klubbens facebookside finner du her.

Dugnad

For spillere under 18 år medfører det dugnadsplikt for foreldre i form av dugnader, kafévakter og sekretariat. Det er foreldrekontakten på det enkelte lag som sørger for kafévakter og sekretariat når det enkelte lag har dugnad. Oversikt over dette får foreldreansvarlig fra klubbens arrangementsansvarlig.

Foreldrevettregler

Velkommen til håndballfamilien!

Som forelder til en håndballspiller er du en naturlig del av det lokale håndballmiljøet. Dette gir deg en unik mulighet til å delta i et sosialt miljø som gir deg god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil dere oppleve trivsel, hygge, og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen.  Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget.

  • Møt opp på treninger og kamper – barna elsker det!
  • Gi oppmuntring til alle spillere under kamp!
  • Gi oppmuntring både i motgang og i medgang – ikke gi kritikk!
  • Hjelp ditt barn til å takle både seier og tap!
  • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
  • Respekter lagleders bruk av spillere!
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
  • Husk at det er barnet som spiller håndball – ikke du!

Vi oppfordrer alle foreldre å lese Norges Håndballforbunds sider om foreldrevett.